‘โดรนพ่นยา ตัวละ 3 แสน เกษตรกรายย่อยที่ไหน ? จะซื้อ กำไรที่ได้ เตรียมเอาไปใช้หนี้ ธ.ก.ส. ก็หมดแล้ว’ เป็นประโยคที่ แอดมินเพจ ‘ควายดำทำเกษตร’  เริ่มต้นในบทสัมภาษณ์นี้….

คุยกับ สุเมธ ภูดารัตน์ แอดมินเพจ ‘ควายดำทำเกษตร’ เพจให้ความรู้ด้านการเกษตรที่มีผู้ติดตามกว่า 130,000 คน และหมวกอีกใบ คือ เจ้าของร้านขายปุ๋ย-ยาฆ่า เปิดเผยว่าสาเหตุที่เกษตรกรไทย ไม่สามารถนำนวัตกรรมทางด้านการเกษตรมาใช้ในการลดต้นทุน หรือ เพิ่มผลผลิตได้ สาเหตุเพราะรายได้ในการทำเกษตรไม่มากพอ  ยกตัวอย่าง ชาวนา จะซื้อเครื่องปลูกข้าวช่วยในการดำนำ แต่รายได้ที่มีอันดับแรกต้องเก็บไว้ไปใช้หนี้ธ.ก.ส. ก่อน แทบจะไม่เหลือเงินก้อน เพราะราคาผลผลิตที่ตกต่ำ และต้นทุนสูง หรือ แม้กระทั่ง ชาวสวนทุเรียน อยากซื้อโดรนพ่นยาฆ่าแมลงมาใช้ แต่ต้องใช้ทุนสูง 200,000-300,000 บาทต่อตัว

ด้วยเหตุนี้เองเกษตรกรรายเล็ก จึงใช้วิธีการเช่าโดรนพ่นยาแทน เนื่องจาก ไม่ต้องลงทุนก้อนใหญ่ ไม่ต้องจ่ายค่าดูแลรักษาเครื่องจักรกล ค่าซ่อมบำรุง ค่าประกัน และหากเกษตรกรรายใดมีพื้นที่สวนน้อย 5-10 ไร่ ต้นทุนจะแพงกว่าชาวสวนรายใหญ่ๆ ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทย มีเกษตรรายเล็กถึง 80 % ของสัดส่วนทั้งหมด จึงเป็นเรื่องยากที่จะผลักดันให้เกษตรกรใช้นวัตกรรมได้  

แม้ว่าในอดีตจะมีความพยายามให้หน่วยงานของรัฐ นำงบประมาณมาซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีการเกษตรไว้เป็นของส่วนกลาง แต่ในทางปฏิบัติในการให้เช่า หรือ ยืมอุปกรณ์ของแต่ละพื้นที่ ย่อมมีโอกาสที่ คณะกรรมการฯ จะให้กลุ่มญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดได้เข้าถึงก่อน ทำให้เกษตรกร รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมและยุ่งยากในการนำอุปกรณ์มาใช้ โมเดลเหล่านี้จึงไม่ประสบความสำเร็จเป็นที่แพร่หลาย

สุเมธ ภูดารัตน์ แอดมินเพจ ‘ควายดำทำเกษตร’ ย้ำว่า สิ่งที่รัฐบาลต้องทำเพียงอย่างเดียว เพื่อให้เกษตรกรไทยมีศักยภาพในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร คือ การทำสินค้าเกษตรทุกตัวให้ราคาดี จนเกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ มีรายได้มากพอ เหลือเงินเก็บจนสามารถนำไปลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีราคาสูง และหากสินค้าเกษตรยังราคาตกต่ำแบบนี้ ช่องว่างของเกษตรกรรายใหญ่และรายเล็กก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆ

“รัฐบาล มีหน้าที่ทำ ราคาผลผลิตให้ดีอย่างเดียว

เกษตรกร ต้องการเท่านี้ !

เพราะถ้า เขา มีเงินมากพอ เขาจะจัดการตัวเอง

ทำราคาข้าวให้ดี ถ้าเงินเหลือ เขาก็จะไปซื้อรถไถ

ซื้อรถตีดิน รถดำนา โดรน ของเขาเอง

สุเมธ ภูดารัตน์ แอดมินเพจ ‘ควายดำทำเกษตร’ ยกตัวอย่างราคา ทุเรียนที่ดีขึ้น ทำให้เกษตรกรชาวสวนหลายคนสามารถขยับฐานะได้ สะท้อนจาก ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดรน DJI Thailand ที่ระบุว่า เครื่องจักรกลทางการเกษตรกร เช่น โดรนพ่นยาฆ่าแมลง ในพื้นที่ภาคตะวันออก 3 จังหวัด  ระยอง จันทบุรี ตราด พบว่าช่วงต้นปี 2566 ยอดขายโดรนแตะถึง 200 ลำ หากคำนวณจากราคา 300,000 บาทต่อลำ คิดเป็นเงิน 60 ล้านบาท และส่วนใหญ่ซื้อไปใช้ในการบริหารจัดการในสวนตัวเอง

ถือเป็นภาพสะท้อนที่ค่อนข้างชัดเจนว่า หากรัฐบาลสามารถผลักดันราคาสินค้าเกษตรอีกหลายๆตัวที่มีศักยภาพให้สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร เกษตรกรก็จะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถและปริมาณผลผลิต

อย่างไรก็ตามจากปัญหาของภาคการเกษตรกรนี้เอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หอการค้าไทย ได้เตรียมเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกูรูชาวสวนตัวจริงและการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เยี่ยมชมส่วนที่ประสบความสำเร็จ และพบกับบูทเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเกษตรเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรทั้งระบบให้เกิดความยั่งยืน

ในงาน “Fruit Innovation Fair 2024” ภายใต้คอนเซ็ปต์ สวนผลไม้คุณภาพสู่อนาคตที่ยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่จันทบุรี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลไม้ไทย สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เพจ FB : fruit innovation fair 2024