ชวนคุยกับ นายกสมาคมทุเรียนไทย TDA ‘วุฒิชัย คุณเจตน์’ ผ่านมุมมองเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่กลับบ้านเกิด จ.จันทบุรี เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการผลิตทุเรียนไทยให้มีคุณภาพแข่งขันได้ในตลาดระยะยาว

วุฒิชัย คุณเจตน์ นายกสมาคมทุเรียนไทย TDA Thai Durian Association เปิดเผยว่า

ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา การเติบโตของตลาดทุเรียนในประเทศจีน เริ่มมีความชัดเจนขึ้น ทำให้นักลงทุนจีนเข้ามาแข่งขันกันรับซื้อผลผลิตมากขึ้น ส่งผลให้ทุเรียนมีราคาแพง และมีความเสี่ยงที่จะพบทุเรียนด้อยคุณภาพในช่วงที่ตลาดมีความต้องการสูงและสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ

ตนเองในฐานะนายกสมาคมทุเรียนไทย ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้เข้ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ เช่น การประชาสัมพันธ์การใช้มาตรฐานทุเรียนในการเก็บเกี่ยวซึ่งต้องน้ำหนักแห้งอย่างน้อยร้อยละ 32 อายุวันเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน การประกาศวันการเก็บเกี่ยวทุเรียน เพื่อควบคุมคุณภาพของทุเรียน การพัฒนาเครื่องวัดความอ่อนแก่ร่วมกับหน่วยทุนวิจัย ซึ่งเป็นแนวทางทำให้ทุเรียนด้อยคุณภาพในตลาดลดลง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในตลาดปลายทาง และราคาทุเรียนมีเสถียรภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตามจากปัจจัยเรื่องคุณภาพของผลไม้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนในระยะยาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หอการค้าไทย เล็งเห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกับอุตสาหกรรมผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียน ผลไม้ขึ้นชื่อ

จึงเตรียมจัดงาน “Fruit Innovation Fair 2024” ภายใต้คอนเซ็ปต์ สวนผลไม้คุณภาพสู่อนาคตที่ยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่จันทบุรี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลไม้ไทย ได้มาร่วมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกูรูชาวสวนตัวจริงและการบริหารจัดการแหล่งน้ำ เยี่ยมชมส่วนที่ประสบความสำเร็จ และพบกับบูทเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเกษตรเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรทั้งระบบให้เกิดความยั่งยืน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เพจ FB : fruit innovation fair 2024