Home > Content > แนวทางส่งออกทุเรียนไทยในยุคโควิด

แนวทางส่งออกทุเรียนไทยในยุคโควิด

2021/11/29 23:00 น.


ปัญหาการส่งออกทุเรียนในช่วงที่ผ่านมามีปริมาณเพิ่มขึ้น ปัญหาตู้ทุเรียนติดค้างอยู่หน้าด่านหลายร้อยตู้ในทุก ๆ ปี อีกทั้งสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีการปิดด่านตามชายแดนเป็นระยะ กระทบต่อผู้ประกอบการที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนและชาวสวนจะเดินหน้าได้อย่างไร?

 

ปัญหาขนส่งกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันการขนส่งทุเรียนของเกษตรกรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เน้นการขนส่งระบบโลจิสติกส์ผ่านเส้นทางบกเป็นหลัก ความต้องการผลผลิตทุเรียนของไทยในประเทศจีนมีสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย Demand ที่เพิ่มมากขึ้นนี้ ทำให้ปริมาณการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยต่อวันมีจำนวนมาก จนเกิดปัญหาตู้ทุเรียนติดค้างอยู่หน้าด่านครั้งละหลายร้อยตู้ในทุก ๆ ปี

โควิดปิดกั้นโอกาส

อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบไปยังด่านต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่แนวชายแดนต้องปิดหรือจำกัดการเดินทางเข้าออกเป็นระยะ ทำให้ผู้ประกอบการและการส่งออกได้รับผลกระทบในการส่งทุเรียนเข้าไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะช่วงที่ทุเรียนในฤดูให้ผลผลิตออกพร้อม ๆ กัน

3 เครือข่ายร่วมขยายโอกาสชาวสวน

เพื่อเป็นการเตรียมตัวเพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขนส่งทุเรียนในฤดูกาลปี พ.ศ. 2565 ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด และช่วยแก้ปัญหาทุเรียนติดค้างหน้าด่านประเทศที่สามที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ปี เครือข่าย 3 หน่วยงานหลักจึงร่วมหาทางออกในการขนส่งร่วมกัน ด้วยความร่วมมือของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOT) พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สมาคมทุเรียนไทย (TDA) ร่วมหารือถึงแนวทางโมเดลใหม่เพื่อการขนส่งทุเรียน ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณภาพของทุเรียนไทย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้มั่นใจในคุณภาพของทุเรียนไทยในอนาคต

ทะยานฟ้าสู่โมเดลขนส่งใหม่

จากการหารือของทั้ง 3 ฝ่าย นำโดยนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ประสานมายัง นายภานุศักดิ์ สายพานิช นายกสมาคมทุเรียนไทย (TDA) ที่เข้าหารือร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOT) นำโดยนายสุทัศน์ สุวรรณผ่องใส รสภ (พณ.) ถึงแนวทางพัฒนาการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดปัญหาการส่งออกทุเรียนไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารจังหวัดจันทบุรีนั้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOT) ได้ให้คำมั่นในการช่วยเหลือดูแลด้านการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะที่ส่งไปทางเครื่องบิน เพื่อช่วยกระจายผลผลิตของพี่น้องชาวสวนโดยเฉพาะในพื้นที่จันทบุรี ให้พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในระยะยาว และเป็นการเตรียมพร้อมสู่การเปิดประเทศ ในช่วงฤดูกาลผลไม้ในปี 2565 นี้ด้วย

ที่มา : สมาคมทุเรียนไทย